Kako ispravnost vozila utiče na habanje guma

on
Categories: Automobilske gume, Gume, Kamionske gume

Kako ispravnost vozila utiče na habanje guma

Pored mnogih drugih faktora i ispravnost vozila utiče na habanje guma.

Da bi sistem dobro funkcionisao, potrebno je da svi delovi budu dobro usaglašeni i u dobrom stanju. U slučaju da bilo koji deo ne radi dobro, on utiče i na funkcionisanje pojednih elemenata, ali i na ceo sistem. Gume kao sastavni deo vozila, vrše međusobni uticaj sa drugim delovima.

Pregledom habanja gazeće površine gume, indirektno kontrolišemo i stanje ostalih sistema vozila. Neravnomerno habanje ukazuje na to da je potrebno da se pregledaju sistemi za vođenje i oslanjanje točka. Zato, prilikom montaže novih guma, pored balansiranja točkova, potrebno je da se proveri i mehanizam za vođenje točkova. Ovo podrazumeva tri veličine: nagibe osovinica rukavaca točkova, nagibe točkova i usmerenost točkova.

Tri veličine mehanizma za vođenje točkova

Nagib osovinice predstavlja ugao između vertikalne ose i ose osovinice rukavca, gledajući sa boka. Kada je taj ugao neodgovarajući, upravljanje vozilom je teže i vozilo vuče na jednu stranu. Pozitivan ugao omogućava kontrolu pravca upravljanja.

Vrh točka u odnosu na vertikalnu osu čine nagib točka.Preveliki pozitivni nagib može da izazove habanje spoljašnjeg dela gazeće površine. S druge strane, preveliki negativni nagib može izazvati habanje unutrašnjeg dela gazećeg sloja. Odstupanja od pravilnog nagiba mogu još uticati na upravljanje i smanjenu stabilnost.

Ako je točak preopterećen i ako je ležaj u njemu loše podešen, može doći do sličnog habanja.

Usmerenost točkova takođe mora biti tačno podešena. Odnosi se na ugao između ose točka i ose vozila gledajući odgore. Kod uvučenih točkova više se  haba spoljašnji deo gazeće površine, a kod previse otvorenih više se haba unutrašnji deo. Usmerenost točkova može se promeniti promenom nivoa opterećenja točkova.

Vozila se projektuju tako da ovi uglovi budu odgovarajući i da se obezbedi dobra upravljivost. Ako su oni neodgovarajući, pored neravnomernog habanja, može doći i do loše stabilnosti vozila i veće potrošnje goriva.

0